Archive for the Părintele Petroniu Tănase Category

Creştinismul este unul !

Posted in Părintele Petroniu Tănase with tags , , , on august 6, 2008 by admin
Părintele Petroniu Tănase

Părintele Petroniu Tănase

         Cum este privit spiritul ecumenic, la Sfântul Munte? 

– Aici, în Grecia, spiritul ecumenic nu are prea multă trecere. De fapt, ecumenismul are şi el unele neajunsuri. Pentru că protestanţii şi catolicii nu se gândesc să renunţe la nimic din rânduielile lor. În schimb, Ortodoxia, care le este superioară prin trăirea duhovnicească (şi cu asta a fost de acord şi un teolog catolic german, care a fost aici), jenează şi trebuie să renunţe la diferenţe. Pe vremuri, catolicii ne considerau eretici; sloganul lor era: „Înapoi la staulul lui Petru, oi rătăcite !”. Încetul cu încetul, s-au mai îndulcit, iar acum se vorbeşte de Biserici surori. Catolicii ţin foarte mult la primatul papal. Papa se consideră conducător al Bisericii. Noi, ortodocşii, credem că Dumnezeu este prezent şi El conduce Biserica. Nu înţelegem noi cum vine această prezenţă, pentru că suntem limitaţi; dar toate rugăciunile le adresăm la persoana a două singular: „Tatăl nostru care eşti în Ceruri”, nu „Tatăl nostru, care este în Ceruri”. Ştim că Dumnezeu e prezent şi ne rugăm Lui. Creştinismul este unul ! Numai dezvoltările lui istorice sunt diferite. Şi Biserica creştină e tot una. 

Părintele Petroniu Tănase, stareţul Schitului românesc Prodromu 

interviu din Lumea credintei, anul III, nr. 7(24)

Reclame