Archive for the Părintele Mihail Stanciu Category

Să păstrăm aceeaşi rigurozitate a apărării Adevărului

Posted in Părintele Mihail Stanciu with tags , , , on august 4, 2008 by admin
parintele-mihail-stanciu

Părintele Mihail Stanciu

         Dacă în Ortodoxie, Sfinţii Părinţi şi-au dat şi viaţă pentru adevărul de credinţă, în întreagă istorie a mântuirii noastre, iată că şi noi, astăzi, suntem chemaţi să păstrăm aceeaşi rigurozitate a apărării Adevărului, descoperit de Dumnezeu pentru mântuirea nostră.

Părintele Mihail Stanciu, egumenul Mănăstirii Antim

Emisiunea Semne, TVR, 31.05.2008, realizator Rafael Udrişte

Reclame