† Sfântul Mucenic Lup

Sfântul Mucenic Lup

† Sfântul Mucenic Lup

        Acesta a trăit în cetatea Novae, de lângă Dunărea de Jos (actualmente oraşul Siştov din Bulgaria), ca sclav, şi din această pricină era împilat de nedreptăţile celor bogaţi şi puternici. Avea însă nădejdea că Dumnezeu îşi va ţine făgăduinţele sale, şi anume că „Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor” (Luca 6, 20).

         Ca membru al clasei sclavilor, şi conform legiuirilor romane din acea vreme, Sfântul Mucenic nu se bucura de protecţia legilor, nu avea nici un drept şi era apăsat de munci grele şi de lipsuri. Din această stare de asuprire şi umilinţă, Lup a fost ridicat de Hristos, prietenul celor năpăstuiţi, la adevărata libertate, fericire şi bucurie.

       Astfel, din întunericul robiei şi al apăsărilor lumeşti. Lup a fost ridicat la fericirea şi lumina cea pururi fiitoare, unde se roagă neîncetat pentru cei obidiţi, ca şi pentru mântuirea tuturor. A ajuns aici prin jertfa sa cea mucenicească, fiind străpuns de ascuţişul sabiei păgâneşti, datorită credinţei sale creştine, în data de 23 august, anul 304.

       Cinstirea lui s-a făcut mereu în cetatea Novae şi împrejurimi cu multă evlavie de către populaţia creştină daco-romană, la sărbătoarea lui luând parte şi creştinii din clasele de jos, dar şi cei din clasele conducătoare. Astfel se face că pe la sfârşitul sec. al VI-lea, prinţul Petru, fratele împăratului bizantin Mauriciu, a vizitat cetatea Novae, chiar în ziua prăznuirii Sfântului Mucenic Lup, la acest praznic participând şi însuşi prinţul, fapt consemnat de documentele vremii.


Pr. Prof. Vasile Sibiescu, Sfântul Mucenic Lup, p. 192.

Reclame

Comentariile sunt închise.

%d blogeri au apreciat asta: