Titlul acestui blog, este desigur curajos, dar în acelaşi timp tranşant. Cum ar trebui să fie poziţia noastră în mărturisirea Adevărului. Este afirmaţia unui mare mărturisitor al lui Hristos, părintele Arsenie Papacioc şi negreşit a tuturor celor ce-şi iubesc aproapele doar întru Adevăr. Se vor simţi lezaţi de această afirmaţie, adepţii „iubirii fără frontiere”- promovată de curentul nihilist, o iubire, zic ei, chiar în Hristos, dar un Hristos înţeles după placul lor şi nu în duhul Sfinţilor Părinţi.
         Rolul acestei blog este de informare a dreptcredincioşilor, asupra mărturiilor de credinţă ortodoxă ce aparţin marilor noştri duvovnici şi teologi. Veţi găsi aici o antologie de citate din conferinţe, cărţi, interviuri ce dezbat problemele de azi, cu care se confruntă Ortodoxia, tot mai mult lovită de curentul sincretismului religios, propovăduit de ecumenişti, şi al desacralizării vieţii omului prin libertinajul asigurat de aşa zisele „drepturile omului”.
         Trebuie să fie trezită conştiinţa noastră, a tuturor, şi să iubim faptul că suntem mădulare ale Bisericii Soborniceşti şi Apostoleşti, a cărui cap este HRISTOS. Doar în cadrul Bisericii (Ortodoxe), s-a păstrat credinţa nepătată de ereziile celor rătăciţi, mărturisită cu preţul vieţii, de milioane de mucenici şi de martiri. Unde se mai găseşte o asemenea mărturie de jertfă ? Suntem răspunzători în a apăra şi mărturisi pe mai departe Ortodoxia, ca singura păstrătoare a învăţăturilor dumnezeieşti, dăruite omenirii de însuşi Domnul nostru Iisus Hristos, spre Mântuire.

Aşa să ne ajute Bunul Dumnezeu !